Om Gohybrid

Gohybrid är ett växande företag bestående av seniora experter med hög och unik kompetens inom publika- & privata molntjänster, onlinetjänster samt hybrida lösningar. Vi är en certifierad Microsoft guldpartner och arbetar främst med miljöer baserade på Microsofts plattformar såsom Hyper-V, System Center, Azure och Office365.

 

Gohybrid är specialiserat på att förena verksamhetsbehov och teknik för att möta dagens och morgondagens krav och framtidssäkra våra kunder. Vi verkar i långsiktiga affärsrelationer där vi agerar rekommenderande part i teknik- och verksamhetsrelaterade-frågor. Vi vänder oss till företag som har en IT-strategi och söker en långsiktig och professionell verksamhets- och IT-partner.

Varför välja Gohybrid?
Svaret är enkelt. Vi är experter på Azure, Hybrida tjänster och Office 365, Vi har gjort många projekt som garanterar kunskap, kostnadseffektivitet och framför allt, att ert projekt kommer i mål. Våra konsulter har jobbat många år i IT-branchen och är mycket välcertifierade. Vi är Microsoftpartner på guldnivå. För er som kund innebär det att vi har tät kontakt med Microsoft, jobbar enligt Microsoft ”Best Practices”, och har stödet från Microsoft i ryggen.

På Gohybrid gör vi det som ”alla andra” tänker.
På Gohybrid arbetar vi i huvudsak med arkitektur och helhetsåtaganden i projektform.

Vårt unika arbetssätt innebär att vi på ett framgångsrikt sätt, tillsammans med kund, kan förändra och anpassa resurstillsättningen under projektets gång. Vi arbetar enligt ett flexibelt arbetssätt, där vi går in och ur projekt efter de behov och önskemål som kunden har. Det är det här arbetssättet som ger mest värde till er som kund. Inga ledtider och inga stillastående resurser.

Vi på Gohybrid har förståelse både för helheten och detaljerna. För er som kund innebär detta:

1) Förståelse för vikten av att komma i mål med bibehållen kvalitet på rätt sida om överenskommet datum.
2) Målbild, förutsättningar och förutsägbara estimat tas fram tillsammans, vid projektstart.
3) Lyhördhet och förståelse när förutsättningar och behov förändras under projektets gång
4) Tät kontakt och regelbunden avrapportering under projektets gång

Om ni prövar så förstår ni!