Om Gohybrid

Om
Gohybrid AB grundades 2013 av Mikael Lison, Jonny Kvarnström och Börje Carlsson.
Gohybrid är ett specialistbolag fokuserat på Microsofts tjänster, produkter och plattformar. Vi är sedan starten fokuserade på Rådgivning, arkitektur, extrem felsökning och lyckade slutanvändarprojekt.
Gohybrid är idag uppdelat i två bolag Gohybrid AB och Gohybrid Factory AB.
Gohybrid fokuserar helt på specialistkonsulter.
Gohybrid Factory AB jobbar med klienthantering, support och IT-drifttjänster

Våra konsulter är specialister inom Microsofts publika, privata och hybrida molnlösningar baserade på Microsoft Azure, O/M 365 och Microsoft System Center Suit. Till det levererar vi standardiserad tjänster, support och IT-drift, där slutanvändarupplevelsen ska vara bäst i klass.

Då det är väldigt viktigt för Gohybrid med långsiktiga relationer har Gohybrid fokuserat mycket på att ta fram en hållbar och funktionell förvaltningsmodell som vi jobbar med tillsammans med våra kunder. Detta gör att vi får en trovärdig helhetslösning hos våra kunder. Kunden får också en kvalitetssäkrad leverans och funktion, som är framtidssäkrad även efter leverans av själva projektet.

Gohybrids seniora konsulter har 23.5-års genomsnittlig erfarenhet av IT-branschen per konsult, i olika ledande roller inom teknik, projektledning och förvaltning, både i Sverige och utomlands. Gohybrid och Gohybrid Factory AB har tillsammans 44 verksamma specialister idag. Många är kända i Sverige och Norden. Med över 400 års gemensam specialistkompetens och erfarenhet tryggar våra kunder i valet av leverantör.

 

Affärsidé
Specialistkonsultbolag inom Cloud- och hybridtjänster med tillhörande it-drifttjänster, lösningsorienterade konsulter och ”lite bättre”- support till de kunder som uppskattar en engagerad helhetsleverantör och ett långsiktigt partnerskap.

 

Gohybrids ledord
Förståelse för kundens eller kundens kunds hela verksamheten

Värderingar & DNA
För att lyckas med våra värderingar och vårt DNA har vi från start varit noga med att förmedla vad Gohybrid står för:

  • Erfarenhet och kunskap – Ligger som grund för vår affärsidé

  • Gemenskap – Vi tillsammans ska ha kul på vägen!

  • Kvalitet – I allt vi gör

  • Hållbarhet – I alla lägen vara föregångare för hållbarhet

  • Slutanvändarvänlighet – Öppna för kundens behov och önskemål

  • Extra ordinär service – Det lilla extra


På Gohybrid gör vi det som ”alla andra” tänker.

På Gohybrid arbetar vi i huvudsak med arkitektur och helhetsåtaganden i projektform.
Vårt unika arbetssätt innebär att vi på ett framgångsrikt sätt, tillsammans med kund, kan förändra och anpassa resurstillsättningen under projektets gång. Vi arbetar enligt ett flexibelt arbetssätt, där vi går in och ur projekt efter de behov och önskemål som kunden har.
Det är det här arbetssättet som ger mest värde till er som kund. Inga ledtider och inga stillastående resurser.

Vi på Gohybrid har förståelse både för helheten och detaljerna. För er som kund innebär detta:

1) Förståelse för vikten av att komma i mål med bibehållen kvalitet på rätt sida om överenskommet datum.
2) Målbild, förutsättningar och förutsägbara estimat tas fram tillsammans, vid projektstart.
3) Lyhördhet och förståelse när förutsättningar och behov förändras under projektets gång
4) Tät kontakt och regelbunden avrapportering under projektets gång

Om ni prövar så förstår ni!