Planering och Införande

På Gohybrid förstår vi vikten av att komma imål på rätt tid och med bibehållen budget. En av nycklarna för ett lyckat projekt är planerings- och designfasen. Här avgörs allt! Bättre planering, bättre utförande.

Denna fas gör vi primärt med kunden, även om design och arkitektur görs till stor del av oss. Vi förstår också vikten av att ett ”helhetstänk” och ”förståelse för kunden eller kundens kunds hela verksamhet”. I denna fas estimeras också kostnader, resursbehov, tilltänkt lösning, behov, risker, säkerhet och tidsplaner för de olika projekten som löper i en helhetslösning. Som grund för planering ligger oftast en Moln- och Målstrategi som vi tar fram tillsammans med kunden.

När planeringen är klar är det dags att sätta igång. Med full fart framåt.

Nu stoppar Gohybrid in sina specialister för att säkerställa att alla parametrar i projektet efterlevs. En viktig del är att hantera förändringar, jobba med löpande dokumentation under hela projektet samt rapportera hur det faktiskt går.
I införandefasen har vi fokus på säkerhet, Microsofts best practice, lösningsorienterad projektledning och dokumentation.
Om det är ett lokalt eller globalt projekt spelar ingen roll. Gohybrid har gjort många projekt. Vi är vana.