Bra information

GOHYBRID

Bolagsnamn/Company name: Gohybrid AB
Organisationsnummer/Organisation number: 556937-3920
Bankgironummer/Bankgiro number: 200-0362
VAT number:  SE556937392001
BIC/IBAN number: HANDSESS / SE29 6000 0000 0007 5046 0598
Gohybrid AB har sitt säte i Stockholm/Gohybrid is based in Stockholm
Gohybrid AB innehar Ansvarsförsäkring, Företagsförsäkring och F-Skattesedel/ Gohybrid AB holds Liability Insurance, Corporate Insurance and F-Tax Certificate

Fakturauppgifter:
E-faktura:
E-fakturor skickas i formatet Svefaktura till VAN/växeloperatören InExchange.
Obs! Använder ni ett program från Visma SPCS har ni redan idag möjlighet att skicka e-fakturor genom tjänsten Visma Autoinvoice, som är en integrerad fakturalösning i ekonomiprogrammet. 

PDF-faktura:
PDF-fakturor mejlas till:
5569373920@autoinvoice.se
(observera att organisationsnumret ska skrivas utan bindestreck)

Pappersfaktura:
Pappersfaktura skickas till:

Gohybrid AB
556939-3920
FE-35194
Box 4
S-737 21 Fagersta

 

GOHYBRID FACTORY AB

Bolagsnamn/Company name: Gohybrid Factory AB
Organisationsnummer/ Organisation number: 559175-5193
Bankgironummer/Bankgiro number: 501-5722
VAT number: SE559175519301
BIC/IBAN number: HANDSESS / SE79 6000 0000 0001 4158 9922
Gohybrid Factory AB har sitt säte i Stockholm/Gohybrid Factory AB is based in Stockholm
Gohybrid Factory AB innehar F-Skattesedel/ Gohybrid Factory AB holds Liability Insurance, Corporate Insurance and F-Tax Certificate