“Gohybrid är den perfekta strategiska partnern för oss. Gohybrid hjälper oss att översätta våra verksamhetskrav och våra kunders behov till säkra, kostnadseffektiva och användarvänliga tjänster och funktioner. Detta gör att vårt kunderbjudande är attraktiv och enkelt kan anpassas till nya krav och kundbehov.”

Andreas Andersson, aVD

Recycling Partner AB – Molntjänster

 

RPs utmaningar

RP jobbar ständigt med kraftig expansion och utveckling av nya tjänster till sina kunder. Morgondagens lösningar ställer högre krav på stödsystem, funktionalitet och mobilitet. RP hade som mål att få full integration mellan affärssystem, databas till kunder och en modern hemsida för att nå ut och vara attraktivt val för sina kunder. Då ny teknik, nya molntjänster och nya erbjudanden lanseras allt snabbare fanns en stor utmaning för RP att hitta rätt tjänster, förstå helheten och beroenden samt att upphandla tjänster på rätt sätt.

Gohybrids lösning

Lösningen ska utgå från kundens behov och inte från IT-avdelningens möjligheter att leverera lösningar. Gohybrid har hjälpt till att översätta verksamhetens önskemål till enkla, funktionella och lättanvända tjänster med fast, lättbudgeterad kostnad.

Tjänsterna i Gohybrids lösning baseras på Microsofts moln- och onlinetjänster Azure och O365. Detta gör att kundens lösning framtidssäkras och får en låg total kostnad över tid för gjorda investeringar. Resultatet blir en lösning med full integration, kostnadseffektivitet och framförallt ökad användarvänlighet för kunder och anställda.

Om RP Recycling Partner AB

RP löser möbelproblem. Det är kärnan i deras verksamhet – och det är precis det de har gjort i 10 år. RP ger kunden goda råd och hjälper kunden med planering, leverans, frakt och montering. RP startades 2004 med ambitionen att minska slöseriet i företag och organisationer.
RP finns i Stockholm, Södertälje och Linköping. RP omsätter ca 40 miljoner SEK och är 28 anställda.

RECYCLING PARTNER RP AB, Kvarnholmsvägen 56, 131 31 Nacka, 08-645 27 77
WWW.RP.SE