”Sveriges största Brandförsvar, Stockholms Brandförsvar, bildades 2009. En av de större utmaningarna var att bygga en helt ny IT-plattform för Brandförsvaret. En förutsättning för detta lyckade projekt har varit Börje Carlssons förmåga att hitta bra och väl fungerande tekniska lösningar.”

Christer Ängehov, Biträdande brandchef

 

Storstockholms Brandförsvar – Ny IT-Plattform

 

Utmaningar:

Att på bästa, säkraste och mest kostnadseffektiva sättet bygga en helt ny lösning, göra en helt ny arkitektur gällande IT-plattform för Brandförsvaret.

Gohybrids lösning:

Gohybrid var tidigt inne i projektet, för att skapa sig en övergripande kontroll och vision för projektet.

Viktig var att få en övergripande målbild och målstrategi för de kommande åren.

Våra konsulters långa erfarenhet och kunskap tillsammans med en förmåga att se en helhetsbild gör att vi sätter upp nåbara mål, får en förståelse hos kunden och en säker uppsättning

Om Stockholms Brandförsvar:

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där 10 kommuner samarbetar, kommunerna är Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker.

Uppdraget för Storstockholms brandförsvar är att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i medlemskommunerna. Verksamheten skall kontinuerligt bidra till en ökad riskmedvetenhet, minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador i samhället.