Vardags-IT

Vardags IT – Drift & Support
Gohybrid tar hand om det ni inte vill, kan eller orkar lösa på egen hand. Vi gör det också med ett leende, då vi tycker det är enkelt, vi har verktyg och den breda kunskapen. Vi gör det dessutom för flera kunder, om och om igen, på samma sätt.

Gohybrid supportavtal
Med Gohybrid supportsvtal får ni tillgång till konsulter och specialister som hjälper er på fastställd tid när olyckan är framme. Som kund kan ni alltid kan vara trygg och veta att Gohybrids duktiga konsulter och specialister kommer hjälpa er med eventuella problem som uppstår. Du bestämmer vad som ska hanteras. Din IT-vardag blir trygg och säker.

Gohybrid serviceavtal
Vi vill att ni ska känna trygghet. Därför har vi tagit fram ett serviceavtal för del av er verksamhet.
Har du en applikation eller en funktion som är extra viktig, extra svår eller behöver mer säkerhet och omvårdnad?
Med Gohybrid serviceavtal innebär det att det är lätt att budgetera för framtida kostnader. Exempel på dessa funktioner kan vara tex SCCM, Intune, Autopilot, O/M365, Teams eller Azure.

Gohybrid funktionsavtal
Vill ni jobba med slutanvändarvänliga och tillgängliga tjänster, applikationer och funktioner?
Med Gohybrid funktionsavtal innebär det att vi tar hand om delar eller hela er IT-vardag. Ett funktionsavtal från Gohybrid innebär alltid att vi säkerställer att ni alltid kan arbeta i alla lägen, ni har ett telefonnummer för alla eventuella problem som kan uppstå. Vi tar hand Telefonsupport, erbjuder Single Point of Contact (SPOC), agerar rådgivare
inom alla områden.

Azure Service
För dig som finns i molnet eller är på väg dit så har Gohybrid lösningar för att ta hand om er IT-vardag. Allt löses inte bara för man flyttar till molnet. Det måste tas hand om här också. Ta hjälp av Gohybrid och teckna ett Azure serviceavtal för att säkra din IT-vardag.