Kör din IT i Windows Azure

Microsoft Azure är en molnplattform från Microsoft som används för att skapa och vara värd för webbapplikationer via Microsofts datacenter. Windows Azure Plattform klassas som en plattformstjänst och är en stor del av Microsofts strategi kring molntjänster och deras SaaS-erbjudande Microsoft Online Services.
Gohybrid vägleder och hanterar er resa till Microsofts alla molntjänster på ett effektivt sätt. Vi tar ett helhetsansvar där slutanvändarvänliga tjänster och säkerhet ligger i fokus.

Gohybrid är födda i Molnet och har redan nu gjort många resor till Molnet med våra kunder. Både nationellt, i Europa, men även globalt.

I Microsoft Azure betalar man bara för det man använder. Man kan enkelt stänga av och sätta på tjänster efter behov och önskemål. I Microsofts hypercloud Azure finns det obegränsat med kraft och världsledande säkerhet gör sig gällande.
Som kund kan man även välja mellan ett stort antal Paas-tjänster (Platform as a Service) och Saas-tjänster (Software as a Service). Du får tillgång till plattformar på ett enkelt och snabbt sätt utan krångel.

 

Tag kontakt med oss idag, så berättar vi hur ni kan göra imorgon!