Kör din IT i Windows Azure

Microsoft Azure har vuxit från att vara en global tjänst för Platform as A Service (PaaS) till att i dag även omfatta Infrastructure as a Service (IaaS) och Software as a Service (SaaS). I dag finns hundratals tjänster från Microsoft och tredjepartsleverantörer tillgängliga i Windows Azure, och ny funktionalitet lanseras kontinuerligt. Vi ser Windows Azure som ”våra 16 datacenter på sex olika kontinenter”. Där kan vi placera applikationer och data efter varje kunds specifika behov. Vi kan hjälpa till, vare sig det gäller att ”lyfta upp” befintliga virtuella eller fysiska servrar från ett lokalt datacenter, eller att migrera till nya Azure-baserade SaaS-applikationer. Varje kunds behov är unika, men i dialogen med våra kunder går vi bland annat igenom följande områden:

  • Nätverk Hur ska kundens infrastruktur och användare nå tjänsterna i Azure på ett säkert, effektivt och prisvärt sätt?
  • Identitet Hur ska kunden få ”single sign on” till sina tjänster? Finns önskemål om flerfaktorsautenticering?
  • Applikationer Hur ska de olika delarna i kundens applikationsportfölj transformeras?
  • Driftläge Hur uppnår man krav på SLA, backup/restore, disaster recovery och monitorering i en molnlösning?
  • Processer och utbildning Vilken påverkan har flytten på nuvarande organization och processer? Vilka utbildningsbehov finns?
  • Kostnader Hur får vi en bild av nuvarande IT-kostnader, kostnaden i molnet, samt kostnaden för resan dit?