Helhetslösningar

På Gohybrid finner ni seniora experter inom området Hybrid- & Cloudlösningar, primärt på Microsofts plattformar Microsoft Azure, Microsoft 365, Windows Server och Microsoft System Center.

Men som kund bryr man sig kanske inte i första hand om vilka teknologier och produkter som används i en lösning.
I stället vill många av våra kunder ha hjälp att på ett effektivt och tryggt sätt effektivisera och hantera sin IT-verksamhet. Detta hanteras genom att säkerställa Mål- och Molnstrategi. Vi går tillsammans igenom samtliga interna behov och system som vi omsätter till bästa lösning och plattform för bolaget. Innan vi startar igång projektet, tar vi gemensamt fram scenarios och ”business case”, licensregler, ser över datasäkerhet och dataintegritet.

Vi börjar gärna dialogen med våra kunder här, där vi säkrar upp slutanvändarnöjdhet, istället för att direkt dyka ner i tekniken. Vi kompletterar våra tekniska spjutspetskompetenser med verksamhetskonsulter, arkitekter och seniora projektledare. På detta sätt fångar vi upp hela verksamhetens behov av slutanvändarvänliga tjänster och funktioner.
Man ska kunna jobba var som helst, när som helst!

Vi fokuserar på slutanvändarvänliga tjänster, även om det är du, din kund eller din kunds kund.
Gohybrid erbjuder extraordinär service med lösning för att ta hand om hela eller delar av din dagliga IT-verksamhet.

Pröva, så får ni se!